L'equip de Boris 45

Feliu Sucarrats

Presidència del Grup Família Sucarrats, SL - FAS

 

Joan Sucarrats

Conseller General de FAS

Xavier Sucarrats

Gerència de Boris 45, Restauració per a col·lectivitats

Antoni Padreny

Dept. Econòmic i financer

José Antonio González

Dept. de Recursos Humans

Vicenç Marrè

Dept. Comercial i Marketing

Begoña Garcés

Dept. d’Operacions

Fernando Ibeas

Dept. de Compres

Jaume Mangues

Director d'Operacions