Responsabilitat Social Corporativa

A Boris 45 ens comprometem amb les persones i amb el planeta. Per això cuidem el nostre equip i el medi ambient, col·laborem amb iniciatives socials i treballem amb empreses compromeses amb aquestes mateixes premisses.

Persones

La gestió dels equips té per objectiu aconseguir la satisfacció i el benestar de les persones que formen part de l’equip de Boris 45. La formació, la prevenció de riscos laborals, el desenvolupament professional i la igualtat d’oportunitats són elements que tenim sempre al punt de mira.

Impacte mediambiental

El nostre compromís amb el medi ambient ens porta apostar per l’ús de productes de proximitat, l’eliminació dels materials d’un sol ús, la reducció del malbaratament alimentari i la reducció de residus, així com la seva correcta eliminació. Cada centre que gestionem disposa del seu pla de qualitat, que creem des del Dept. de Qualitat.

Impacte social

Ara que vivim en un món globalitzat, creiem que més que mai cal no deixar ningú enrere. En la nostra activitat com a empresa hem vist l’oportunitat de realitzar alguns canvis en la nostra manera de funcionar per tal de generar un impacte positiu a la societat. Tenim convenis de col·laboració amb algunes entitats que donen servei a les persones més vulnerables.

Mostra d’això són els 70 àpats per endur a la setmana que es donen a la Fundació Gresol per al Projecte Home destinat a persones en risc d’exclusió social a Barcelona.

Així mateix, col·laborem amb l’Ajuntament de Manresa en el projecte “Compartim taula”, oferint àpats gratuïts a dos punts de la ciutat per a persones grans que ho necessiten.

Aliances

Som conscients que la gestió adequada de la Responsabilitat Social Corporativa no es pot fer de cap manera si no és en plural, per això busquem treballar amb empreses que busquin repercutir en positiu a la societat i el món. Som curosos a la hora d’escollir els nostres proveïdors i les empreses amb qui col·laborem i treballem, procurant que la qualitat del servei i dels productes es mantingui alta, així com el compromís de gestionar els recursos d’una manera ètica i transparent.